01-03-12

Clause 28

In 1988 nam het Roze Aktiefront deel aan de solidariteitsacties tegen Clause 28, een reactie op de regering Thatcher op de grotere openheid rond homoseksualiteit in Groot Brittanië.


Clausule 28: Internationaal protestClause28_0006.jpg

 Clause28_0001.jpgClause28_0002.jpgClause28_0003.jpgClause28_0005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto's: Lichtpunt, juni 1988

 

De anti-homowet van Tatcher, die nu definitief Clausule 28 heet, stuit op een brede protestbeweging. Op 16 april
demonstreerden 5.000 mannen en vrouwen in Amsterdam, richting homomonument. Op 30 april mobiliseerde de
Britse homo- en lesbiennebeweging voor een mars op Londen: ze waren met 30.000. Aan de Britse ambassade in Parijs probeerden een 30-tal vrouwen een protestbrief af te geven maar men stuurde de politie op hen af. In België werd op 30 april actie gevoerd aan hét symbool van het Britse establishment.  de Antwerpse vestiging van de grootwarenhuisketen Marks & Spencer. werd beplakt met affiches, het voetpad verdween onder een laag roze confetti en het geheel werd afgewerkt met pamfletten en een spandoek. Ook hier kwam de politie tussen, zij het minder doortastend dan in Parijs.

1988_Clause28_Dennis Killen_Chris Black.jpgDe actie was georganiseerd door het voor de gelegenheid opgerichte 'Roze comité28' waarin RAF, Hagar, Koffie Verkeerd en Flikflak samenwerkten met het Roze Geweertje uit Gent. Dit roze comité roept alle sympathiserende groepen en partijen op een verklaring te ondertekenen waarin men zich solidair opstelt met de homogroepen die tegen Clausule 28 actie voeren.

Op een info-avond in Antwerpen zullen vertegenwoordig(st)ers van de Britse homo- en lesbiennebeweging (Dennis Killen en Chris Black) het woord nemen. Mis deze bijeenkomst niet. Je krijgt er de kans om je solidariteit met de actievoerders uit te drukken en meer te weten te komen over de toestand in Engeland. Ook in Mechelen gaat er zo'n avond door, georganiseerd door de plaatselijke homo- en lesbiennewerking (HLWM). Als orgelpunt kan je op 4 juni vanaf 17u in Gent een solidariteitsdag meemaken.

RAF-nieuwsbrief mei 1988

Videoverslag van de actie aan Marks & Spencer


Homomilitanten en “De Norm” van de ambassade

Dennis Killen en Chris Black, een homo en een lesbienne, lid van OLGA (Organisation for Lesbian and Gay Action) warren op bezoek in België om te vertellen over de strijd tegen 'Clause 28' (die, vermits het een wet is geworden, 'section 28' heet). Ze deden er geen doekjes om: zorg dat jullie klaar staan als dergelijke anti-homowetten overwaaien naar het continent, kom op voor jullie rechten, voer actie. Ze namen het woord op info-avonden in Mechelen en Antwerpen en werden door Zaki geïnterviewd op de solidariteitsdag in de Vooruit in Gent.

Inmiddels reageerde de Britse ambassade in Brussel op een brief van de Liga voor Mensenrechten, waarin deze haar bezorgdheid uitspreekt over Clausule 28. In het antwoord aan de Liga beweert de ambassade tegen discriminatie van homoseksuelen te zijn (!) maar voegt er aan toe: “De nieuwe bepalingen werden ingevoerd omwille van bezorgdheid in het parlement en het hele land over het feit dat bepaalde plaatselijke autoriteiten het geld van de belastingbetalers gebruiken om homoseksualiteit te stimuleren en leraars aan te moedigen om een seksuele geaardheid – die niet de norm is – als norm voor te stellen. Dit is een onaanvaardbare evolutie.” Met andere woorden: de grotere openheid van plaatselijke overheden en leerkrachten wordt bestraft. Met de “norm” wordt dus wel degelijk de hetero- of gezinsnorm bedoeld.

RAF-nieuwsbrief juni 1988

Clause28_0007a.jpg
RAF-nieuwsbrief februari 1988


Boy George maakte een clip tegen Clause 28


20:28 | Permalink |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.