28-08-12

1983

1983: Een eigen blad en pamfletten aan scholen


Scholen_0001.jpgFebruari 1983:
Het RAF deelt voor het eerst pamfletten uit aan een middelbare school. 

Scholen_Linkeroever0002.jpg

Een eerste pamfletje bevat enkel een afbeelding van een roze driehoek en volgende tekst: “Wat moet dit voorstellen? Een roze driehoek. De betekenis ervan is je ofwel onmiddellijk duidelijk, ofwel helemaal niet. In het laatste geval wordt het spannend… je vinger opsteken en het vragen in de klas? Maar aan welke leraar… Biologie, Nederlands, Geschiedenis? Probeer het maar…”  

Een tweede pamflet, dat enkele dagen later wordt uitgedeeld, bevat de nodige uitleg. Deze actie zou aan een 40-tal scholen gebeuren. Vooral in Antwerpen, maar op aanvraag (soms van leerlingen zelf) ook in Gent, Leuven, Vilvoorde, Turnhout, Kalmthout, Essen…  Deze actie ontlokte vaak hevige reacties, vooral van katholieke schooldirecties die er soms zelfs de politie bij haalden.

Scholen_0002b_c.jpg

Zondag 23 oktober 1983: Het RAF neemt, samen met andere holebi-organisaties, deel aan de betoging
tegen de plaatsing van kruisraketten in België.
Ook de FWH roept om tot deelname. Onze aanwezigheid op manifestaties van vrouwen, migranten, jongeren, vakbonden en van de vredesbeweging zal een vaste waarde worden, zowel in het programma van het RAF als in het beeld van deze manifestaties. 

Meer over holebi's in de sociale strijd

Janetten tegen Raketten0002.jpg

Zaterdag 24 december 1983: het RAF deelt in verschillende steden pamfletten uit waarin de kerkelijke houding tegenover homoseksualiteit aan de kaak wordt gesteld. In Antwerpen gebeurt dit ondermeer door twee als kerstman verklede RAF-militanten.

Janet Van Antwerpen_nulnummer.jpgMei 1983: Het nulnummer van de Janet Van Antwerpen verschijnt. Dit blad, dat later kortweg “De Janet” zou heten, zou jarenlang de spreekbuis van het RAF blijven. Vanaf 1990 komt het blad in handen van een aparte redactie. Deze zal later fusioneren met de redactie van de Homo-Lesbiennekrant en het blad Zizo oprichten.

Breendonk_1983.jpgJuni 1983: Het RAF organiseert, samen het de FWH en het Antifascistisch Front, een herdenkingsplechtigheid aan het fort van Breendonk. Het feit wordt aangeklaagd dat homoseksuelen niet voorkomen op de lijst van slachtoffers van het nazibewind en na de oorlog ook geen schadevergoeding of erkenning kregen. Het zou tot 2004 duren vooraleer Yvan Brys namens de holebifederatie (çavaria) officieel een krans zou kunnen neerleggen om de holebi's en transgenders te herdenken die in de concentratiekampen omkwamen.

RAF_nieuwsbrief_dec1983.jpgDecember 1983: het eerste exemplaar van de RAF-nieuwsbrief wordt verzonden naar een 80-tal adressen.  Tien jaar later zou dit adressenbestand uitgegroeid zijn tot 900. De nieuwsbrief is op dat moment gratis en bevat ook een activiteitenkalender en zoekertjes.

Naar 1984

Terug naar overzicht fuif_1983_maart_Vooruit.jpg

17:33 | Permalink |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.